Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door verder te surfen aanvaardt u het gebruik hiervan.

01 / 01

i-School

i-School is een zeer gebruiksvriendelijke internet-applicatie die toegankelijk is vanop elk werkstation (Windows PC of portable, Mac, i-Pad of andere tablet-pc, smartphone ...) uitgerust met een browser en internet-verbinding. Dus geen tijdrovende lokale installaties, geen vervelende upgrades en bovenal hoeft u ook geen backups meer te nemen.

Zowel de software als de gegevens bevinden zich in één van de best beveiligde datacenters van België, het NetCenter van Belgacom in Evere. Onze systemen worden zeven dagen op zeven, de klok rond gemonitord zodat wij een beschikbaarheid kunnen garanderen die de 100 % benadert.

U kan zelf bepalen voor welke doeleinden en op welke locaties u i-School wenst te gebruiken. Hiertoe is de software uitgerust met een flexibele configuratie-module waarbij op een eenvoudige manier diensten of activiteiten kunnen worden gecreëerd en ter beschikking gesteld van diverse doelgroepen (BKO, Jeugd, Sport, Cultuur, ...).

De eindklant (in dit geval de burger) kan met een user-id en paswoord toegang krijgen tot de i-School portaal via een weblink op de website van de gemeente, opvang of school. Daar vindt hij/zij een kalender met een aangepast aanbod. Hierbij is steeds duidelijk aangegeven of het gaat om een aanbod waarvoor inschrijving vereist of niet. Inschrijving (en eventuele uitschrijving) verloopt via een eenvoudige muisklik. Bij inschrijving op activiteiten met een vaste prijs bestaat de mogelijkheid om het systeem zodanig te configureren dat onmiddellijke online betaling mogelijk is.

Het verlenen van toegang tot de i-School portaal kan gebeuren op twee manieren :

  • De potentiële gebruiker registreert zich online via de publieke registratiepagina. De registratieprocedure wordt vastgelegd in samenspraak met de klant. Eventueel kan de registratie gebeuren via inlezen van de EID’s van de verschillende leden van het gezin. De verwerking van de registratieaanvraag kan volledig automatisch gebeuren of eventueel via een tussenstap waarbij de centrale administratie de aanvraag eerst dient te valideren. Na goedkeuring van de aanvraag krijgt de gebruiker per mail zijn userid en paswoord toegestuurd.

  • De registratie gebeurt door de centrale administratie. Dit is meestal de gebruikelijke gang van zaken bij BKO’s waar het kinddossier wordt geregistreerd naar aanleiding van een intake-gesprek met de ouders. Ook hier kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om de persoonsgegevens te capteren via het inlezen van de EID.

Voor de registratie van de aanwezigheden tijdens de activiteiten kan de klant kiezen uit twee mogelijkheden :

  • De i-School registratiemodule : een gebruiksvriendelijke tablet-applicatie

  • i-Scan : registratie van de aanwezigheden via scanning (vingerscan, badges, pincode, …) eventueel gekoppeld aan toegangsbeveiliging

Beide systemen zijn transparant combineerbaar.

Alle geregistreerde transacties worden tijdens de periodieke facturatie automatisch toegewezen aan een betaler (eventueel na verdeling van de kosten tussen partijen op basis van verdeelschema’s). De factuurnotificatie gebeurt per mail en de factuur zelf kan in detail worden geconsulteerd op de i-School portaal.

i-School is uitgerust met de mogelijkheid om automatisch fiscale attesten te genereren, gesplitst per betaler en rekening houdend met de betalingen. Deze fiscale attesten kunnen online worden gedownload op de i-School portaal.

i-School kan gekoppeld worden met uw boekhouding via export van de klanten en de facturen. Doet u de betalingsopvolging in uw boekhouding en wenst u deze informatie ook beschikbaar in i-School, dan kan ook deze betalingsinformatie worden geïmporteerd in zoverre uw boekhouding over een dergelijke exportmogelijkheid beschikt. i-School is evenwel ook standaard uitgerust met de mogelijkheid om rechtstreeks CODA-bestanden (electronisch rekeninguittreksel) te importeren waardoor u een onmiddellijke betalingsopvolging kunt doen in i-School.

Tenslotte is i-School ook voorzien van talloze rapporteringsmogelijkheden : Kind & Gezin, FCUD, … en het beschikt ook over een eigen rapportgenerator: i-Quest.

INTERESSE IN ONZE PRODUCTEN OF DIENSTEN?

Neem contact op en we bekijken hoe we kunnen samenwerken!